lørdag 2. oktober 2010

Oppgaver fredag 1/10 - 2010


Oppgave A) Analyse av den sammensatte teksten ”Vår beste dag”

Analyse av den sammensatte teksten ”Vår beste dag”

”Vår beste dag” er skrevet av Eirik Bye (1926 – 2004). I 2003 gav han ut sitt siste album, Støv og stjerner,  ett år før han døde.  Eirik Bye framførte sangene på dette albumet selv.  ”Vår beste dag er den første sangen på albumet. Eirik Bye var en folkekjær TV-personlighet, visesanger og poet.

Jeg har sett en film hvor ”Vår beste dag” blir sunget av Eirik Bye. Filmen skaper en stemning som illustrerer innholdet i teksten. Jeg har også lest teksten.

Ved første gjennomlesning fikk jeg et inntrykk av glede og håp. Hvis man innstiller seg på at det skal gå bra, til tross for at livet kan være tungt, går det gjerne slik.

Teksten består av tre vers og hvert vers representerer hver sin tid på dagen. Det første verset tar for seg morgenen, det andre verset dagen og det siste verset representerer kvelden. Sangen hinter også til en mer lysere tid, som sommer og vår. Dette gir innholdet i teksten en mer positiv stemning.


I det første verset synger Bye om morgengry og om solen som løfter sin trompet mot munnen. Her våkner naturen til liv, og alt det gamle framstår som nytt. Stien som vi gikk i går er utrådd mark. Dagen som nettopp har våknet gir løfter om nye muligheter.
”Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. ..”
”… Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag…”
”… Stien som vi gikk i går er like ny…”
”…Hemmelig som ved vårt første morgengry;…”


I vers nummer to synger Erik Bye om de løfterike tonene i et fiskevak, maneten som stemmer sine strenger og fjorden som fortsatt er like ny og blå og blank. Han synger også at vi skal lytte til dypet mens vi ror mot dagen og man skal ha et fritt blikk og være rank i ryggen.
”…Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag…”
”…Hør, maneten stemmer sine strenger…”
”…Fjorden vår er like ny og blå og blank…”


I det tredje og siste verset synger han om natten som nynner over fjerne åser og månen som rer like ny og som skinner over tun og tak. Månen holder tyst om det som kommer til å hende i morgen. Natten som nettopp har lagt seg over verden gir en ro og samtidig forhåpninger får neste dag. Den minner os også om hva dagen har lært oss, og hva den har skjenket oss av gleder.
”…Kjære lytt til mørke når vår dag er gått…”
”…Natten nynner over fjerne åser….”
”…Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått…”
”…Månen over tun og tak er like ny…”
”…Men tier stille om vårt neste morgengry…”


Filmen som blir vist, varer i 3 minutter og 8 sekunder. Den gjenspeiler og forsterker innholdet i sangen. Filmen viser mennesker i alle fasonger og hudfarger, og i alle aldre. Den viser også naturen i  all sin prakt, og da alt fra skogens indre til fiskeskjern til fjellandskap. Filmen er også en forsterker til den positive stemningen i sangen, dette gjennom at filmen viser glade og fornøyde mennesker og den fine naturen. Filmen har også en gradvis overgang fra morgen til dag til kveld, og slutter med en fullmåne som blir dekket for av mørke skyer.


Budskapet i den sammensatte teksten vil jeg si at er: om man er innstilt på at det skal gå bra, selv om livet er tungt til tider, så gjør det som oftest det.  Dette forteller Eirk Bye igjennom teksten sin, og han ender de to første versene med : ”… Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre. Dagen i dag – den kan bli vår beste dag….” Han synger at dagen i dag kan bli vår beste dag, og at man kommer til å lære mye og møte mange utfordringer. Om mann er innstilt på at det beste kommer til å skje, uansett hvor tøffe eller vanskelige oppgavene man møter er, så kan man faktisk klare dem slik at man kan gjøre både dagen i dag, og alle andre dager til den beste dagen.
Oppgave B) Finn en sammensatt tekst der verbalteksten og bildet ”avløser” hverandre

Når verbalteksten og bildet ”avløser” hverandre, så sier verbalteksten noe nytt og mer/annet enn du kan se på bildet. Dette er mer vanlig i fiksjonstekster enn i informative fagtekster. I for eksempel en spillefilm så venter vi oss at personen skal si noe mer enn det vi kan se av filmbildene. Prateboblene i en tegneserie bør på samme måte bidra med noe helt nytt i forhold til det som tegningene forteller oss. Hvis ikke blir lesingen uspennende og forutsigbar.

Under er et eksempel på en sammensatt tekst der verbalteksten og bildet ”avløser” hverandre.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar