fredag 1. april 2011

Skrive oppgave i norsk hovedmål til blogg i uke 9 og 10           Christopher Wolf
Oppgave 1:

Romantikken er en slags ”tankestrømning” som dominerte den europeiske kunsten og kulturen. Den varte fra slutten av 1700-tallet til midten av 1800-tallet. I Norge slo romantikken først igjennom på starten av 1800-tallet. På 1840-tallet kom også nasjonalromantikken til Norge.

[1.]


De fleste norske romantikerne var helt eller delvis nasjonalromantikere. Henrik Wergeland er et av unntakene, som var internasjonal i sin diktning. Welhaven var heller ikke så preget av nasjonalromantikken, men fra årene rundt 1840 begynte sagnstoff, folkevisetrekk og nasjonale natursymboler å prege det meste av det han skrev.


Henrik Wergeland var en svært aktiv deltager i det sosiale livet i Christiania. Han var samtidig opptatt av norsk kultur og historie, og at Norge skulle utvikle seg i en selvstendig retning, bort fra dansk påvirkning.

[2.]

 
Han engasjerte seg i samfunnsdebatten på en rekke felt. Han var opptatt av det norske skriftspråkets utvikling, og hans forslag til forandringer i det danske skriftspråket, som da ble brukt, var noen av de første skritt i retning av det vi i dag kjenner som bokmål.

Han var også engasjert i folkeopplysning, og startet flere folkebiblioteker rundt om i Norge. Han kjempet også for å få opphevet paragrafen i Grunnloven om at jøder ikke hadde adgang til Norge, og selv om denne paragrafen ikke ble fjernet før seks år etter hans død, var det mye på grunn av hans innsats at dette skjedde såpass tidlig. Den dag i dag legger norske jøder ned en krans ved Wergelands grav 17. mai.

Kilder:
bilde [1.]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar