fredag 20. mai 2011

Norsk språkpåvirkning

For hundre år siden var det mange mennesker i landet vårt som aldri hadde reist lengre enn til nærmeste by. I dag derimot, har de fleste unge vært og reist rundt i mange forskjellige land, også i andre verdensdeler.

Mange ny matvarer og tradisjoner har vi fått gjennom innvandrere som har, i de siste 40 årene, kommet til landet vårt. De har etablert restaurantvirksomheter og gatekjøkken - stikkord kan være kebab, vårull og sushi. Den transporten som kanskje har endret vårt daglige liv aller mest de siste årene er den såkalte IT-revolusjonen. Den er ikke akkurat det som flytter noe reint fysisk, men den kan overføre bilder og ord elektronisk. Med mobiltelefoner, internett og e-post spiller tid og avstand egentlig ingenting. Denne sammenkoblingen mellom landene og språk har endt med at de fleste land har blitt flerspråklig. De fleste språk blir enten bare snakka i en del av et land eller i feler land.

Globaliseringen fører, i vår tid, til at folk og dermed også språk kommer i kontakt med hverandre. Dette har skjedd over hele verden og til alle tider. Den eneste forskjellen er at i vår tid så gjør nyere kommunikasjonsmidler og kommunikasjonsformer at denne påvirkningen går mye raskere og at avstander ikke spiller like stor rolle som før. Med språkkontakt mener vi at folk overfører elementer fra det språket de kommer i kontakt med, til sin dagligtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar